libro produccingoss Introducción
O libro «Máster Software Libre en Galicia, ano I», escrito polos alumnos da primeira edición galega do Máster en Software Libre, achega unha interesante serie de artigos técnicos e divulgativos sobre o incrible mundo do software libre.

Con prólogos e epílogo de: