Quen participou

No libro «Máster Software Libre en Galicia, ano I» recóllense os traballos de fin de mestrado elaborados polos seguintes autores, todos eles membros da Asociación GHANDALF.

  • Roberto Vieito Raña: Producindo liberdade
  • Juan Ignacio Varela García: Experiencias persoais aplicando conceptos do Mestrado en proxectos reais
  • Pablo Sanxiao Roca: Desenvolvemento dunha nova versión de gtranslator
  • Andrés Maneiro Boga: Premio ao mellor PFC de software libre
  • Pedro A. González Pérez: Proceso de lanzamento de gisEIEL
  • Javier Estévez Valiñas: Mailing List Stats Web, unha análise básica de listas de correo

Por outra banda no proceso de lanzamento, edición e revisión idiomática colaboraron:

  • Revisión idiomática: Juan Álvarez e Roberto Vieito.
  • Maquetación: Ana García, Sacaúntos Cooperativa Gráfica e Roberto Vieito.
  • A provisión, desenvolvemento e mantemento da infraestrutura web do proxecto correu a cargo de Fran Diéguez, Pablo Sanxiao e Fran Puga.
  • A xestión cos axentes externos implicados no proxecto realizouna Roberto Vieito.

Entidades que posibilitaron que este proxecto fose posible:

O proxecto poss-gl está impulsado pola Asociación GHANDALF. Porén, varios tradutores alleos á asociación participan traducindo capítulos.

Capítulo 0 e 1: Juan Álvarez

Capítulo 2: Andrés Maneiro

Capítulo 3: Pedro González

Capítulo 4: José Puente

Capítulo 5, Capítulo 9 e Apéndice A: Roberto Vieito

Capítulo 6: Jorge López, Lucía Martínez, Andrés Maneiro e Roberto Vieito

Capítulo 7: Pablo Sanxiao

Capítulo 8: Xulio Coira, Jorge López, Andrés Maneiro e Roberto Vieito

Apéndice B: Nacho Varela

Apéndice C e D: Francisco Puga

Licenza: Francisco Puga

Páxina principal e Dedicatoria: Nacho Varela

Por outra banda no proceso de post-tradución colaboraron:

Revisión e maquetación: Juan Álvarez, Javier Estévez, Andrés Maneiro, Pablo Sanxiao, Francisco Puga e Roberto Vieito.

A primeira web do proxecto foi ideada e levada a cabo por Andrés Maneiro.

A creación e mantemento da infraestrutura web, rolda de correo, automatización de tarefas e scripting, etc foi feita por: Adrián Chapela, Andrés Maneiro, Francisco Puga e Pablo Sanxiao.

O proceso continuo de integración da tradución correu a cargo de Andrés Maneiro.

A xestión cos axentes externos implicados no proxecto realizouna Roberto Vieito.